Hallitus

            Kansleri: Kenraali Gustav Hägglund

            Varakansleri: Kenraaliluutnantti Olavi Jäppilä

            Sihteeri: Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

            Rahastonhoitaja: Kontra-amiraali Timo Junttila

Kanslian yhteystiedot:


            Vapaudenristin ritarikunta / Pääesikunta henkilöstöosasto

            PL 919

            00131 Helsinki
 

            Vapaudenristin ritarikunnan yhteysupseeri

            Majuri Marko Maaluoto
            Pääesikunta henkilöstöosasto

            Vapaudenristin ritarikunnan kanslia

            Kanslianhoitaja Eija Raihila
            Pääesikunta henkilöstöosasto

Vapaudenristin ritarikunnan kanslia palvelee lähtökohtaisesti vain ritarikunnan kunniamerkeillä palkittuja henkilöitä.
Muiden (mm. omaisten ja tutkijoiden) tietopyyntöihin vastataan resurssien mahdollistaessa. Suunnittelija Eija Raihila hoitaa kansliaa oman toimen ohella.

Kanslia antaa tarvittaessa teknistä ohjeistusta kunniamerkkiesitysten laadinnasta.

Ritarikunta ei ole julkisuuslain tarkoittama viranomainen, siten se voi itse päättää aineistonsa ja arkistonsa julkisuudesta.

 

Kortiston digitointi

Vapaudenristin ritarikunnan jatkosodan kunniamerkkikortiston digitointi alkoi 22.3.2017 ja kestää tämän hetken arviolla vuoden 2017 loppuun asti. Tämän jälkeen vuoden 2018 aikana digitoidaan talvisodan kortisto. Digitoinnin aikana osa kortistoaineistosta ei ole käytettävissä. Kortistoon liittyviin kyselyihin vastataan normaalien käytäntöjen mukaisesti, mutta digitoitavana olevan aineiston osalta vastaukset voidaan antaa enimmillään noin kahden kuukauden viiveellä.