Kunniamerkkiohjeistus

Kunniamerkkien kantaminen

Kunnia- ja ansiomerkkien kantamisen ja käytön sotilaspuvussa ohjeistaa puolustusvoimat . Yleisinä ohjeina todettakoon, että kunnia- ja ansiomerkkejä käytetään vain paraati- ja juhlapuvussa. Sotilas- ja virkapuvussa saa käyttää vain sellaisia kunnia- ja ansiomerkkejä, joiden käyttäminen sotilas- ja virkapuvussa on virallisesti vahvistettu taikka erityisestä anomuksesta myönnetty.

Kunniamerkkien kantamisesta siviilipuvussa annetaan ohjeita SVR:n ja SL:n ritarikuntien sivuilla.

Kotimaiset kunniamerkit kannetaan aina ennen ulkomaisia. Sodan ajan ansioista myönnetyt kunniamerkit kannetaan ennen rauhan ajan ansioista myönnettyjä.

Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkeistä kannetaan kaikkia sodanajan ansioista saatuja merkkejä ja korkeinta rauhanajan ansioista saatua merkkia.