Myöntämisperusteet

Vapaudenristin ritarikunnian kunniamerkin hakeminen


Suomen vanhimman ritarikunnan, Vapaudenristin ritarikunnan, kunniamerkkejä annetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivänä palkitaan puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevia. Itsenäisyyspäivänä 6.12. palkitaan muita maanpuolustuksen hyväksi tehdyssä työssä ansioituneita. Erityisistä syistä kunniamerkki voidaan antaa myös muuna ajankohtana.


Vapaudenristin kunniamerkkien antamisessa noudatetaan asetusta Vapaudenristin ritarikunnasta (18.8.1944). Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit myöntää ritarikunnan suurmestari, Tasavallan Presidentti ritarikunnan hallituksen esityksestä.

Vapaudenristin kunniamerkki rauhanajan ansioista


Rauhanaikana Vapaudenristin kunniamerkki voidaan antaa henkilöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti puolustusvoimien, maanpuolustuksen ja erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä Suomen turvallisuusaseman hyväksi.

Edellä esitetyistä ansioista annetaan seuraavia vapaudenristin kunniamerkkejä:Kunniamerkkiesityksen voi tehdä viranomainen, järjestö tai yksityinen kansalainen tämän asiakirjan ohjeistuksen mukaan.

Vapaudenristin kunniamerkkiä voidaan esittää aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua edellisen kotimaisen kunniamerkin saamisesta eikä henkilölle saa esittää samanaikaisesti muiden ritarikuntien kunniamerkkiä. Poikkeaminen seitsemän vuoden aikarajasta voi tulla kyseeseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat.

Kunniamerkkiesitykset laaditaan ensisijaisesti Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkiehdotuslomakkeelle. Jos esityksiä on useampia, tulee ne asettaa puoltojärjestykseen.

 Tarkoin perustellussa esityksessä on oltava seuraavat tiedot:


Kunniamerkkiesitykset lähetetään Vapaudenristin ritarikunnan hallitukselle osoitettuna Pääesikunnan henkilöstöosastoon 4. kesäkuuta varten 1.3. mennessä ja 6. joulukuuta varten 1.9. mennessä.

Vapaudenristin kunniamerkki kansainvälisen kriisinhallinnan ansioista

Kansainvälisissä tehtävissä kriisialueilla toimivalle suomalaiselle voidaan antaa Vapaudenristin kunniamerkki vaikeissa olosuhteissa osoitetusta urheudesta tai päättäväisestä toiminnasta, jolla on ollut suuri merkitys kansainvälisen kriisinhallintaoperaation tai -tehtävän suorituksen, paikallisen väestön turvallisuuden, hätää kärsivien auttamisen taikka yleisen tilanteen hallinnan kannalta.

Edellä esitetyistä ansioista annetaan lähinnä seuraavia kunniamerkkejä:

-1. - 4. luokan vapaudenristi keltaisessa punaraitaisessa nauhassa ja kunnostautumisesta taistelutilanteessa keltaisessa punaraitaisessa ruusukenauhassa sekä
-1. - 2. luokan vapaudenmitali.

Vapaudenristin kunniamerkkiesitys

Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkiehdotus